Opakování učiva Deskriptivní geometrie, konkrétně hyperbolickému paraboloidu. Zúčastnilo se 5 studentů. Výuku vedla Dagmar Dlouhá.