Opakování učiva Matematiky II. Na hodině jsme se věnovali diferenciálnímu počtu funkce dvou proměnných. Zúčastnilo se 18 studentů. Výuku vedla Dagmar Dlouhá.