Na lekci jsme opakovali řešení soustav lineárních rovnic. Zúčastnilo se 12 studentů. Výuku vedla Zuzana Morávková.