Na lekci jsme opakovali derivace. Zúčastnilo se 23 studentů. Výuku vedla Zuzana Morávková.