Na lekci jsme opakovali pravděpodobnost. Výuku vedly Petra Schreiberová a Marcela Rabasová.