Opakování učiva Deskriptivní geometrie, konkrétně opět Mongeovy projekce. Zúčastnilo se 12 studentů. Výuku vedla Dagmar Dlouhá.