Opakování učiva Základů matematiky, konkrétně řešení rovnic, nerovnic a analytické geometrie v rovině. Zúčastnilo se 30 studentů. Výuku vedla Dagmar Dlouhá.