Opakování učiva Matematiky II. Na hodině jsme se věnovali definičnímu oboru a limitě funkce dvou proměnných. Zúčastnilo se 19 studentů.  Výuku vedla Dagmar Dlouhá.