Na lekci jsme opakovali exponenciáln a logaritmické funkce a rovnice. Zúčastnilo se 25 studentů. Výuku vedla Zuzana Morávková.