Na lekci jsme opakovali řešení soustav lineárních rovnic Zúčastnilo se 19 studentů. Výuku vedla Zuzana Morávková.