Na lekci jsme opakovali derivace a její aplikace. Zúčastnilo se 12 studentů. Výuku vedla Zuzana Morávková.