Opakování učiva Základů matematiky, konkrétně goniometrických rovnic a analytické geometrii. Zúčastnilo se 34 studentů. Výuku vedla Dagmar Dlouhá.