Opakování učiva Matematiky II. Na hodině jsme se věnovali určitému integrálu. Zúčastnilo se 24 studentů. Výuku vedla Dagmar Dlouhá.