Opakování učiva Deskriptivní geometrie, konkrétně Mongeovy projekce. Zúčastnilo se 10 studentů. Výuku vedla Dagmar Dlouhá.