Opakování učiva Základů matematiky, tentokrát na téma nejen Analytická geometrie v rovině, ale také opakování řešní rovnic a nerovnic. Zúčastnilo se 33 studentů. Výuku vedla Dagmar Dlouhá.