Opakování učiva Základů matematiky, tentokrát na téma Analytická geometrie v rovině. Zúčastnilo se 32 studentů. Výuku vedla Dagmar Dlouhá.