Na lekci jsme se věnovali derivaci podle základních vzorců. Zúčastnilo se 13 studentů. Výuku vedla Zuzana Morávková.