Opakování učiva Matematiky II. Na hodině jsme integrovali racionální lomené funkce, iracionální funkce, goniometrické funkce a některé další typy. Zúčastnilo se 29 studentů. Výuku vedla Dagmar Dlouhá.