Opakování učiva Matematiky II. Na hodině jsme se věnovali využití substituce a per partes při integraci funkce jedné proměnné. Zúčastnilo se 23 studentů.  Výuku vedla Dagmar Dlouhá.