Opakování učiva Matematiky I. Na hodině jsme se věnovali analytické geometrii.  Výuku vedla Dagmar Dlouhá.