Opakování učiva Matematiky I. Na hodině jsme se věnovali lineární algebře a opakování limit.  Výuku vedla Dagmar Dlouhá.