Opakování učiva Matematiky I. Na hodině jsme se věnovali lineární algebře.  Výuku vedla Dagmar Dlouhá.