Na lekci jsme počítali parciální derivace a hledali extrémy funkce dvou proměnných. Zúčastnilo se 18 studentů. Výuku vedly Zuzana Morávková a Petra Schreiberová.