Opakování učiva Matematiky I. Na hodině jsme se věnovali užití derivace.  Výuku vedla Dagmar Dlouhá.