Opakování učiva Matematiky I. Na hodině jsme počítali derivace a jejich užití.  Výuku vedla Dagmar Dlouhá.