Na lekci jsme integrovali substituční metodou a pomocí per partes. Zúčastnilo se 31 studentů. Výuku vedly Zuzana Morávková a Petra Schreiberová.