Opakování učiva Matematiky I. Na hodině jsme počítali derivace.  Výuku vedla Dagmar Dlouhá.