Na lekci jsme opakovali funkci dvou proměnných a její definiční obor, dále jsme počítali parciální derivace a tečnou rovinu. Zúčastnilo se 11 studentů. Výuku vedly Zuzana Morávková a Petra Schreiberová.