Opakování učiva Deskriptivní geometrie. Výuku vedla Dagmar Dlouhá.