Vysvětlovali jsme principy práce s funkcí více proměnných. Sestrojovali jsme definiční obory, vytvářeli parciální derivace, které jsme pak používali pro výpočet rovnic tečné roviny a normály funkce. Hledali jsme lokální extrémy funkce více proměnných. Výuku jsme vedli ve formě opakování vhodné k zápočtům a ke zkouškám.


Výuka probíhala vzhledem k aktuálně pozastavené přítomnosti studentů ve školách online ve speciálně vytvořené virtuální místnosti na školním Moodlu. Vedli ji Iveta Cholevová a Arnošt Žídek a každé hodiny se zúčastnilo více než 15 studentů prvního ročníku VŠB.