Studentům FMT jsme nově nabídli dobrovolný kurz opakování matematiky pod jménem Opakovací lekce ze základních znalostí matematiky pro FMT, které se konaly každou lichou středu. Začali jsme lineárními a kvadratickými rovnicemi a nerovnicemi. Pak jsme se věnovali úpravě výrazu. Další dvě lekce byly zaměřené na derivace a její aplikace. Ke konci semestru jsme řešili soustavy lineárních rovnic. A poslední lekci jsme věnovali všem typům příkladů, které studenti mohou potkat u zkoušky z Matematiky I.

Lekce vedly: Zuzana Morávková, Jana Šloufová, Markéta Novotná