V rámci tohoto zbrusu nového tutoriálu jsme oslovily zejména ty, kteří se chtějí dozvědět něco nad rámec základních kurzů matematiky. Ukázali jsme, jak vytvořit derivaci a integrál funkce, která není zadána funkčním předpisem, ale pouze tabulkou dat. Problém jsme nejen vysvětlili teoreticky, ale také ukazovali jeho numerický výpočet v Excelu. S problémem se studenti často setkávají při psaní své bakalářské nebo diplomové práce. Proto jsme nabídli také možnost přinést si vlastní data z laboratoře a vyzkoušet si výpočet na nich.


Tutoriál vedly Zuzana Morávková a Monika Jahodová a zúčastnilo se ho 5 studentů VŠB-TUO.