Dobrovolný seminář z analytické geometrie pro studenty všech fakult VŠB. Úkolem bylo ukázat základní principy analytické geometrie. Popis geometrických útvarů (přímka, rovina) v třírozměrném prostoru. Výpočet vzájemných poloh a metrických úloh. Pro lepší vybudování prostorové představivosti jsme počítané úlohy zároveň ukazovali v počítačové projekci pomocí programu GeoGebra.

Tutoriál vedli Radka Hamříková, Jan Kotůlek a Arnošt Žídek a zúčastnilo se ho 14 studentů.