V rámci univerzitní akce Zlepši si techniku vystoupili u společného stánku opět matematické katedry fakult strojní a stavební a zájemcům z řad základních a středních škol ukazovali čím se ve své profesi zabývá matematik. Snažili jsme se studentům ukázat krásu prostorové představivosti a seznamovali je pomocí soutěžního úkolu s tím, jak se liší geometrie v prostoru od geometrie v rovině. Na akci jsme prezentovali také naše projekty. U stánku jste mohli potkat spoustu tutorů Math Support Centre a také kolegy z GeoGebra institutu.