V 17. hodin proběhl první tutoriál z Deskriptivní geometrie na Fakultě stavební. Principy Pravoúhlé axonometrie si přišlo procvičit 15 studentů FAST. Kromě přímých metod se studenti seznámili i se Zářezovou metodou, která kombinuje Mongeovo promítání a Pravoúhlou axonometrii.

Tutoriál vedli: Dagmar Dlouhá, David Chytil a Radka Hamříková