Dobrovolný seminář, kde jsme studentům vysvětlovali grafy jednotlivých elementárních funkcí a ukazovali, jakým způsobem s nimi pracovat a jak ovlivňují změny jednotlivých parametrů ve funkčních předpisech chování grafů příslušných funkcí. Vše jsme ukazovali na příkladech od jednoduchých funkcí lineárních či kvadratických až po funkce exponenciální, logaritmické a goniometrické. Situace si studenti mohli prohlédnout i na počítačovém programu Geogebra. Na závěr jsme se dostali až k řetězovce - grafu hyperbolického kosinu.

Tutoriálu se zúčastnilo 8 studentů VŠB a vedly jej Zuzana Morávková, Monika Jahodová a Jana Volná.