Dobrovolný seminář pro studenty 1. ročníku všech fakult VŠB-TU. Úkolem bylo ukázat základní principy analytické geometrie. Popis geometrických útvarů (přímka, rovina) v třírozměrném prostoru. Výpočet vzájemných poloh a metrických úloh. Pro lepší vybudování prostorové představivosti jsme počítané úlohy zároveň ukazovali v počítačové projekci pomocí programu Geogebra.

Tutoriálu se účastnilo 16 studentů VŠB.