Otevření MSC se zúčastnilo nejen velké množství studentů, ale také vedoucí Katedry matematiky a deskriptivní geometrie pan doc. RNDr. Radek Kučera, Ph.D. a prorektor pro studium, pan prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. Kromě slavnostního otevření si účastníci mohli vyslechnout krátkou přednášku kolegy RNDr. Pavla Ludvíka, Ph.D. o krásách matematiky s jednoduchými důkazy “beze slov” známých matematických tvrzení.